شهروند- در سال ۲۰۱۹ سیستم جدال برانگیز “لاتاری” دولت فدرال برای اسپانسر شیپ پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ به سیستمی که با عنوان “سیستم آنلاین first-come, first-served” معرفی شده است، تغییر می یابد. همچنین تعداد پرونده هایی که برای اسپانسرشیپ قبول خواهد شد به ۲۰,۰۰۰ مورد در سال ۲۰۱۹ و ۲۱۰۰۰ پرونده در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا خواهد کرد.

در سال نو میلادی ۲۰۱۹ علاقمندان می توانند به صورت آنلاین فرمی را پر کرده و علاقه ی خود را به اسپانسر کردن پدر و مادر و یا پدر بزرگ و مادربزرگ نشان دهند. سپس به جای انتخاب افراد به صورت تصادفی و لاتاری، از این افراد دعوت می شود تا وارد مرحله بعدی شده و فرم های لازم و مدارک لازم را به اداره مهاجرت بفرستند و درنهایت از میان این افراد کسانی که واجد کلیه ی شرایط لازم باشند انتخاب می شود.

سال گذشته ۹۵۰۰۰ نفر به صورت آنلاین در لاتاری اسپانسرشیپ شرکت کردند و از این میان تنها ۱۰,۰۰۰ نفر به صورت تصادفی برای رفتن به مرحله ی بعد انتخاب شدند که برخی از آنها شرایط لازم را نداشتند و همین باعث شد که بسیاری از افرادی که واجد شرایط بودند به این سیستم انتخاب اعتراض کنند و از دولت فدرال بخواهند این سیستم تصادفی و لاتاری را تغییر دهد، البته وزیر مهاجرت، احمد حسین، معتقد است که حتی این شیوه ی لاتاری از روند قبلی اسپانسرشیپ بسیار بهتر عمل کرده است.