شهروند- بعد از ظهر یک شنبه، گردبادی سهمگین به برخی از مناطق در اتاوا، پایتخت کانادا، و کبک خسارت وارد کرد. این گردباد به گفته ی هواشناسی کانادا بسیار سریع و غیرمنتظره تشکیل شد. به قول یکی از ساکنان منطقه ای در اتاوا همه چیز تنها در ۱۵ دقیقه اتفاق افتاد. بسیاری از مردم منطقه اورلئانز در اتاوا هشداری بر روی گوشی های مبایل خود در رابطه با این گردباد دریافت نکردند و تنها زمانی متوجه رسیدن این گردباد شدند که دیگر کار از کار گذشته بود و گردباد به نزدیکی منازل آنها رسیده بود. بسیاری حتی فرصت نکردند خودشان را زیر زمین منازل شان برسانند.

سیستم هشدار بر روی مبایل از سال ۲۰۱۸ در کانادا راه اندازی شده است و هدفش این است که درباره ی بلایای طبیعی، اقدامات تروریستی و ربوده شدن کودکان به مردم در سراسر کانادا اطلاع رسانی کند. کمپانی طراح این سیستم می گوید که عملکرد این سیستم هشدار نیاز به شرایطی دارد که عدم وجود این شرایط باعث می شود افراد نتوانند آن را دریافت کنند. به گفته ی این کمپانی گوشی مبایل باید به آخرین نرم افزار مجهز باشد، باید در زمان وقوع حادثه به اینترنت متصل باشد و کمپانی خدمات مبایل باید با کمپانی طراح سیستم هشدار قرارداد داشته باشد. این سیستم هشدار با پلیس و سازمان هواشناسی همکاری می کند تا بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن تعداد بیشتری از مردم را از خطرات احتمالی نجات دهد.