شهروند ـ علی شریفیان: روز سه شنبه زمانی که مراکز معاملات بورس جهان تعطیل شدند، ارزش هر دلار کانادا به ۱۳/۷۰ سنت دلار آمریکا رسید. چنین نرخی برای لونی از ماه مه ۲۰۰۳ تا کنون سابقه نداشته است. علت اصلی این کاهش باور نکردنی و بی سابقه کاهش دوباره قیمت نفت است.

از هفته گذشته هر بشکه نفت به قیمتی زیر ۳۰ دلار رسید که این امر هم از زمانی که ژان کریتین نخست وزیر کانادا بود، سابقه ندارد. کمترین ارزش دلار کانادا بر می گردد به ژانویه ۲۰۰۲ که در نرخ برابری اش با دلار آمریکا به ۷۹/۶۱ سنت رسید و بالاترین ارزش دلار کانادا ۳/۱۱۰ سنت (یک دلار و ۱۰ و ۳ دهم سنت) در برابر دلار آمریکاست که برمی گردد به نوامبر ۲۰۰۷، کمی کمتر از یک سال قبل از شروع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ جهان که علت اساسی اش به هم ریختن وضع اقتصادی آمریکا و ارزش دلار آن بودloonie.

یادآوری کنیم که همزمان با کاهش ارزش دلار، ارزش سهام بورس در مرکز بورس تورنتو هم به میزان قابل توجه ای سقوط کرد.