شهروند ـ علی شریفیان: استفان دیون، وزیر امور خارجه دولت فدرال با انتشار بیانیه ای از آزادی کولین روترفورد که اهل تورنتوست و در سال ۲۰۱۰ در سفرش به افغانستان به دست نیروهای طالبان دستگیر شده و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از او نبود، خبر داد.

در این بیانیه آمده است، ما خوشحال هستیم که توانسته ایم با انجام اقدامات لازم این کانادایی آزاد شود. دولت کانادا در تدارک امکان برگشتن آقای روترفورد به کانادا و پیوستن به خانواده و عزیزانش استcolin-rutherford.

کولین روترفورد علاقه زیادی به سفر و گردشگری دارد و به همین دلیل به افغانستان سفر کرده بوده است. در سال ۲۰۱۱ نیروهای طالبان ویدئویی با کیفیت بد از او منتشر کردند ولی پس از آن دیگر هیچ اثری از او در جایی دیده نشد. ظاهرا بنا به گفته استفان دیون همکاری قَطَر در آزادی این کانادایی موثر بوده است، اما وزارت امور خارجه از چگونگی کمک قطر در این زمینه جزئیاتی منتشر نکرده است.

طالبان از سوی دیگر در بیانیه کوتاهی که منتشر کرده نوشته است :«این کانادایی به خاطر ملاحظات انسان دوستانه و مهر و رأفت اسلامی آزاد شده است.»

خانواده کولین از زمانی که خبر آزادی فرزندشان را شنیده اند منتظر بازگشت او به کانادا و به آغوش خانواده هستند.