رادیو فرانسه: کمیته جایزه نوبل اعلام کرد که جایزه نوبل اقتصاد سال ‪دو هزار و هشت رابه "پل کروگمن" اقتصاددان ۵۵ ساله آمریکایی اعطاء کرد


شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 


 

رادیو فرانسه: کمیته جایزه نوبل اعلام کرد که جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۸ رابه "پل کروگمن" اقتصاددان ۵۵ ساله آمریکایی اعطاء کرد. وی استاد دانشگاه پرینستون است و از سال ۱۹۹۹ تا به حال به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی با روزنامه نیویورک تایمز همکاری دارد.

 اعطای جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۸ به کروگمن، به دلیل دستاورد های پژوهش های وی پیرامون مبادلات اقتصاد جهانی است.

تحقیقاتی که به اهمیت نقش و تأثیر مقیاس های اقتصادی بر الگو های فعالیت های تجاری بین المللی و مکان جغرافیایی انجام این فعالیت ها منتهی شده اند و تئوری جدیدی را برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح  پیرامون تجارت آزاد ارائه کرده اند.

کروگمن یکی از منتقدان و مخالفان طراز اول جرج بوش به حساب می آید و در ارتباط با بحران اقتصادی کنونی، اظهارات وی را به باد انتقاد گرفته است.

از سوی دیگر "پل کروگمن" در مقاله تازه ی خود در نیویورک تایمز از عملکرد گوردون براون ، نخست وزیر بریتانیا در چارچوب مقابله با بحران اقتصادی تقدیر به عمل آورد.

گفتنی است که در میان ۵۸ برنده جایزه نوبل اقتصاد که از بدو راه اندازی این جایزه، به این افتخار نائل شدند، نام ۴۰ آمریکایی به چشم می خورد.