به گزارش مترونیوز، امیر خدیر اولین نماینده حزب چپ همبستگی به مجلس کبک راه یافت. او پس از کنار زدن رقیب خود، دانیل تورپ از حزب کبکوآ  …


شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸ 


 

امیر خدیر از حزب چپ همبستگی به پارلمان کبک راه یافت


 

به گزارش مترونیوز، امیر خدیر اولین نماینده حزب چپ همبستگی به مجلس کبک راه یافت. او پس از کنار زدن رقیب خود، دانیل تورپ از حزب کبکوآ ۳۸ درصد آرا را به خود اختصاص داد. حزب یاد شده که خود را چپ گرا، صلح طلب، تکثرگرا، فمینیست و دموکرات معرفی می کند، یک طرح اقتصادی ۱۰ بیلیون دلاری ارائه داده که تنها ۷/۱ بیلیون دلار آن مرتبط به امور اقتصادی است. طرح ارائه شده شامل پروژه های ملی استفاده صنعتی از نیروی باد، ساخت ۵۰ هزار خانه اجتماعی و افزایش کمک هزینه دولت است.

 

امیر خدیر، ایرانی الاصل ۴۷ ساله نقطه نظرات مفیدی در باب مسائل زیست محیطی، دستیابی به مراقبت های درمانی و تساوی اجتماعی دارد. او به عنوان  یک میکروبیولوژیست، سالها در بخش درمانی مشغول به کار بوده است و با ورود او به پارلمان، حزب همبستگی کبک که امیر خدیر یکی از دو بنیانگزار آن است، نیز در زمره احزاب این استان نماینده ای در پارلمان دارد.

خدیر در سخنرانی پس از اعلان نتایج انتخابات گفت:«امروز روز همبستگی در کبک است و ما برای اقتصاد تمامی مردم و تقسیم ثروت تلاش می کنیم. مردم باید منتظر روزهای بهتری باشند».