شهروند- علی شریفیان: پنجشنبه هفته گذشته رنه انجلیل، همسر و مدیر برنامه های سلین دیون پس از دو دهه مبارزه با بیماری سرطان حنجره، در سن ۷۳ سالگی در حومه لاس وگاس درگذشت.

هنوز خبر مرگ همسر سلین دیون تازه بود که خانواده اش به وی خبر دادند که برادرش هم درگذشته است. دانیل دیون ۵۹ ساله هم به علت بیماری سرطان درگذشت.

رنه انجلیل اصلا سوری بود، اما در کانادا به دنیا آمده بود. او در نوجوانی گروهی درست کرد که آوازهای بیتل ها را به زبان فرانسه می خواندند، اما پس از مدتی به طور حرفه ای مدیر هنری هنرمندان شد. در این کار با سلین دیون آشنا شد و با استعدادی استثنایی که سلین داشت توانست از وی ستاره ای بین المللی بسازدceline-dion.

انجلیل پس از مدتی با سلین ازدواج کرد. در موقع ازدواج اختلاف سنی آنها خیلی زیاد بود، اما هر دوی آنها در مصاحبه های زیادی این ازدواج را ازدواجی عاشقانه توصیف کرده اند. این دو سه فرزند دارند. بزرگترین آنها ۱۴ سال و پسرهای دو قلوشان ۵ ساله اند.

به رغم سیل پیام های تسلیت خانواده دیون از طرفداران وی خواسته اند اجازه بدهند که خانواده به خاطر مرگ عزیزانشان در آرامش باشند