شهروند- علی شریفیان: وزیر امور خارجه دولت فدرال روز سه شنبه در جلسه پاسخ و پرسش به زبان فرانسه گفت حالا که ایران با کشورهای قدرتمند جهان بر سر مسئله فعالیت های هسته ای به توافق رسیده ما هم به مرور در راستای برقراری مجدد روابط خود با این کشور ابتدا همانطور که سازمان ملل هم خواسته تحریم ها را به مرور لغو می کنیم تا اینکه کم کم کانادا رابطه اش را با ایران از سر گیرد.

استفان دیون گفت گشایش سفارت هنوز زود استStéphane-Dion.

تونی کلمنت منتقد امور خارجه محافظه کاران، اپوزیسیون رسمی دولت در همان جلسه گفت دولت دارد در مورد ایران اشتباه می کند و ۱۸۰ درجه راه غلطی را درباره رابطه با ایران در پیش گرفته است. ایران حامی تروریست هاست.

استفان دیون در مصاحبه ای که غروب روز سه شنبه با رادیو سی بی سی داشت درباره تجدید رابطه با ایران توضیحات بیشتری داد و دلایل دولت متبوع خود را بر شمرد.