آرش عزیزی

ساکنان شهر لمینگتون می گویند مثل بمباران بوده است. وزارت محیط زیست کانادا می گوید احتمالا تندباد بوده است 

گرچه تندباد بودن توفانی که هفته گذشته این شهر جنوب غربی انتاریو را در بر گرفت قطعی نیست، تاثیرات آن به حدی بوده است که این شهر وارد وضعیت اضطراری شده است. توفان به قدری سریع جاری شد که بعضی مردم فرصت فرار کردن هم نداشتند. حدود ساعت ۳ نصفه شب یکشنبه هفته گذشته بود که توفان تمام شهر را فرا گرفت و صدها نفر از ساکنان از خواب بیدار شدند. خانه ها و ماشین های بسیاری به شدت تخریب شده است. درخت ها روی سقف خانه های فرود آمده اند، لوله های آب ترکیده اند و پرچین خانه ها نابود شده است

 مسئول ارتباطات اضطراری شهر در مصاحبه با کندین پرس گفته است: “همه جا پر از درخت است. انگار بمب شهر را زده”. راب اشمیت، معاون شهردار لمینگتون، سه ساعت پس از آغاز توفان اعلام وضعیت اضطراری کرد

 هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است اما خسارات بسیار و قطع کامل برق اتفاق افتاده است