شهروند- داگ فورد، رهبر حزب محافظه کار انتاریو می گوید که در صورت برنده شدن در انتخابات هفتم ژوئن ۲۰۱۸، به کمک خانواده های کم درآمد خواهد آمد و برای آنها یک اعتبار مالیات بر درآمد در نظر خواهد گرفت. فورد همچنین می گوید که در صورت آمدن بر سر کار، اجازه نمی دهد که میزان حداقل حقوق و دست مزد از ۱۴ دلار بیشتر شود و آن را در همین مبلغ نگه خواهد داشت اما در مقابل سیستم مالیاتی که معرفی می کند می تواند سالیانه حدود ۸۱۷ دلار برای افراد کم درآمد با حقوق ۲۸۰۰۰ دلار پس انداز کند.

فورد معتقد است این سیستم جدید باعث خواهد شد که به جای دولت، پول بیشتری در اختیار مردم کم درآمد و بیزینس ها قرار بگیرد و از این طریق به رشد اقتصادی کمک شود.

اما مرکز کانادایی خط مشی های جایگزین (Canadian Centre for Policy Alternatives) عقیده دارد که افزایش میزان حداقل حقوق و دستمزد به میزان ۱ دلار می تواند بسیار بیشتر به نفع مردم باشد زیرا افراد کم درآمد، به دلیل هزینه های نگهداری فرزندان، بستگان و هزینه های پزشکی در اغلب موارد از پرداخت مالیات معافند.

در واقع داگ فورد افزایش دلاری حقوق را با کاهش مالیاتی مقایسه می کند در حالی که افزایش حداقل حقوق و دست مزد سالیانه ۱۹۵۰ دلار به میزان درآمد افراد قبل از مالیات اضافه می کند.

داگ فورد در انتقاد از دولت خانم وین می گوید که افزایش حقوق و دست مزد باعث خواهد شد تا مردم بیشتری مجبور به پرداخت مالیات در انتهای سال شوند و این تنها به نفع دولت است؛ نظری که کارشناسان اقتصادی چندان با آن موافق نیستند.