مروری بر تعالیم آیین بهایی

مهم‌ترین حقوق انسان که سایر حقوق از آن مشتق می‌شوند حقوق آزادی عقیده و وجدان است. این حقوق در آئین بهایی تضمین شده‌اند. بطور مثال، انتخاب دین و باورهای شخصی اجباری یا ارثی نیستند. هر انسانی موظف است با چشم و گوش باز به جستجوی حقیقت پرداخته و پس از مطالعه و تحقیق و با اراده آزاد، دین خود را انتخاب کند. بر طبق تعالیم اخلاقی آئین بهایی هر گونه اعتراض به دگراندیشان مذموم شمرده شده و تحمیل اجباری دین به دیگران و حکم جهاد لغو شده است.

فرائض شخصی در آئین بهایی مانند ادای نماز، روزه، بخشش و احسان، انتخاب نوع پوشاک و غیره شخصی بوده و هر فردی در برابر پروردگار خود مسئول است. امر به معروف ونهی از منکر نیز ممنوع گردیده.

در سال ۱۹۴۷، یک سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه جهانی بهایی اعلامیه‌ای تحت عنوان “اعلامیه نهایی وظائف و حقوق بشر” را تقدیم کمیسیون حقوق بشر نمود و در آن به بُعد اخلاقی حقوق انسان، اهمیت تساوی حقوق زن و مرد و تعلیم و تربیت اجباری و برخی دیگر از تعالیم مربوط به حقوق انسان اشاره نمود. سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با تعالیم آئین بهایی هماهنگی دارند.

جامعه جهانی بهایی درتأسیس سازمان ملل همکاری‌های بسیار نمود و از ابتدای فعالیت‌های آن یکی از اعضای فعال سازمان‌های غیر دولتی آن بوده است.

در نظام تشکیلاتی آئین بهایی برخلاف شیوه‌های موجود که شامل دموکراسی نیز می‌گردد، کسب قدرت در محور انتخابات و روش کار شوراهای بهایی قرار ندارند. هدف اصلی شوراهای تشکیلاتی آئین بهایی اجرای مسئولیت و خدمت است و یکی از هدف‌های نهایی این آئین تربیت انسان‌هایی است که به درجه بالاتری از تکامل فکری و اخلاقی نائل گردیده و آن را در فعالیت‌های روزمره خود مجسم سازند.

یکی دیگر از اهداف این آئین استقرار مدنیتی پیشرفته‌تر از آنست که تا حال جهان شاهد آن بوده است. دو اصل مهم این مدنیت جدید نظم و عدل است که مانند دژ و قلعه محکمی موجب حفظ و بقای جامعه بشری گشته و هم اکنون با توجه به مشکلات موجود به شدت به آن نیازمند هستیم.

هم چنان که دستاورد جنبش‌های آزادیخواه و دموکراتیک پشت سر گذاردن سیستم‌های استبدادی بوده است، آئین بهایی هم در ادامه این راه نظم را به محور اخلاق بسط داده و با نیروی عدل الهی و دفع جور و ستم‌های دیرینه، موجبات آشتی و همکاری و اتحاد و اتفاق و وحدت و ارتباط را در سطح ملی و بین‌المللی مهیا می‌سازد.

با گذشت هر روز این مسئله روشن‌تر می‌گردد که بقای بشریت به تکنولوژی بستگی ندارد بلکه ملزم به اهداف و ارزش‌های اخلاقی جدیدی است که بر اساس یک سلسله ارزش‌هایی که با شرایط جامعه جهانی متناسب باشد پایه گذاشته شده باشد.

ارزش‌های اخلاقی و نظام تشکیلاتی آئین بهایی به عنوان مدلی نشانگر آنست که ترکیب دموکراسی با اصول اخلاقی و عدالتی گسترده‌تر از آنچه تا حال دموکراسی ایجاد نموده امکان پذیر است. تغییر و تحول سیستم‌های سیاسی مسئله‌ای حساس و پیچیده است و در عمل دیده می‌شود که سیستم ها در مقابل تحولات بنیادین مقاومت نشان می‌دهند. در دموکراسی نیز اصلاحاتی که پیشنهاد می‌شوند بیشتر حالت جراحی‌های کوچک زیبایی را داراست تا ظواهر را بهبود بخشند. در مقابل، آئین بهایی در درجه اول افراد را آگاه به قدر و منزلت خود و اصول اخلاقی که در شأن انسانی مترقی است می‌نماید و او را از مرحله اولیه که تنازع بقا و ارضاء غرائز سلطه طلبی و سود جوئیست به مرتبه‌ای می‌رساند که با شناخت برابری ارزش انسان و رعایت حقوق یکدیگر به همکاری همگانی جهت حل مشکلات اجتماعی بپردازند، بدون آن که مواهب زندگی که حق مسلم انسان است بی قدر شمرده شوند.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه‌ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:     پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،     ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa