شهروند ـ محاکمه ژیان قمیشی، مجری سابق سی بی سی، به اتهام آزار جنسی روز چهارشنبه در دادگاه تورنتو از سر گرفته شد. تاکنون سه شاهد در دادگاه شهادت داده اند و شاکی چهارم از آنجا که نمی تواند برای حضور در دادگاه به تورنتو سفر کند، مدارک خود از جمله بیانیه ای که به پلیس ارائه داده و همچنین متن پیام های ردوبدل شده ی فیس بوکی او با لوسی دوکوتره یکی از شاکیان پرونده را در اختیار دادگاه قرار داده است.

تا این مرحله نام شاهد چهارم مطرح نشده بود ولی روز چهارشنبه، قاضی ممنوعیت انتشار نام این شاهد را برداشت. او سارا دانس وورث، از دوستان لوسی دو کوتره و همبازی او در شوی تلویزیونی “پارک تریلر پسران” است.

روز سه شنبه تیم دفاعی ژیان قمشی شهادت لوسی دوکوتره مبنی بر اینکه قمشی به او سیلی زده و داشته او را خفه می کرده، را با استناد به cross-examination که نشانگر عدم صداقت شاهد بوده، غیرقابل قبول خواند.

روز پنجشنبه دادستان و وکیل مدافع آخرین اظهاراتشان را ارائه می دهند

ژیان قمشی (چپ) در کنار وکیل مدافعش مری هنین

ژیان قمشی (چپ) در کنار وکیل مدافعش مری هنین

.

تاکنون، وکیل مدافع ژیان قمشی، خانم مری هنین توانسته شواهدی به نفع موکلش ارائه کند. در حالی که شاکیان اظهار داشته بودند که بعد از حادثه ی آزار جنسی، هیچگونه تماسی با قمشی نداشته اند، ایمیل هایی به دادگاه ارائه شد که خلاف این اظهارات را ثابت می کرد. در ایمیل هایی که شاکیان بعد از وقوع جرم ادعایی شان به قمشی ارسال کرده اند کلمات محبت آمیزی همچون “دست هایت را دوست دارم”، دعوت به میهمانی و عکس با مایو به چشم می خورد. یکی از شاکیان روز بعد از “حادثه” سبد گلی برای قمشی فرستاده است که مورد سئوال وکیل مدافع قرار گرفت. او گفت که برای عادی کردن رابطه مان دسته گل را فرستادم.

آشکار شدن ایمیل هایی که بیش از سیزده سال از عمر آنها می گذرد، باعث شد که مباحث مطرح شده در این دادگاه چون بمبی منفجر شود. همه از دروغ گویی شاکیان می گویند و شاکیان هم مدت زمان طولانی که از این ماجرا گذشته را دلیل فراموش کردن بعضی جزئیات عنوان کرده اند.

ژیان قمشی، درخصوص اتهامات مربوط به چهار فقره آزار جنسی و یک فقره اقدام به خفه کردن، اعلام بیگناهی کرد. مجری ۴۸ ساله برنامه “Q” در سی بی سی در سال ۲۰۱۴ اعتراف کرد که در اعمال جنسی خشن شرکت داشته، ولی این عمل با رضایت طرفین انجام شده است.