شهروند- علی شریفیان: بر اساس اطلاعاتی که سی بی سی به دست آورده مدیران نیمه وقت شرکت ناشناخته دولتی به نام Canadian Commercial Corporation یا CCC هر کدام حدود ۲۴۸ هزار دلار برای کار نیمه وقت مزایا دریافت کرده اند.

کار مدیران این شرکت دولتی گاهی حضور در جلسات و یا مراسمی بوده که در بیشتر موارد هیچ ارتباطی با کار و ماموریت این شرکت دولتی آنگونه که وظایفش تعریف شده، نداشته است. مثل شرکت در نمایش هوایی در پاریس، میهمانی تشریفاتی در واشنگتن و یا بازی گلف در مونترال. بر مبنای تحقیقات سی بی سی رابرت کی که بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ مدیر عامل (نیمه وقت) این شرکت دولتی بوده در عرض سه سال برای ۴۲۴ روز کار (مثلا!) ۱۵۹ هزار دلار مزایا دریافت کرده استccc.