شهروند- با نزدیک شدن به زمان قانونی شدن ماری جوانا در کانادا و نظر به اینکه خرده فروشی ها نیز میتوانند با دریافت مجوز وارد این کسب و کار جدید و سودآور شوند بسیاری از مغزهای متفکر تجاری به این فکر افتاده اند تا بهرطریقی وارد این بازار شده و سود خود را بستانند. یکی از خرده فروشی هایی که به این فکر افتاده است کافه ی زنجیره ای Second Cup است. Second Cup ، کافه ی کاملا کانادایی ، ۱۳۰ شعبه در انتاریو دارد که حدود نیمی از آنها در تورنتو واقع شده اند.

به دلیل اینکه خرده فروشی ماری جوانا در انتاریو نسبت به استان های دیگر کانادا با کمی تاخیر و از اوایل آوریل ۲۰۱۹ شروع میشود ، Second Cup اعلام کرده است که فعلا در استان های غربی کانادا این تغییر را شروع خواهد کرد و مغازه های خود را به خرده فروشی ماری جوانا تبدیل میکند تا نوبت انتاریو شود.

البته هنوز برنامه ی دقیق برای این کار اعلام نشده است و Second Cup برای تبدیل شدن به مغازه ی فروش ماریجوانا نیاز به مجوزهای دولتی دارد که در ابتدا باید برای گرفتن انها اقدام کند.