جان در آتش شاعر

شش قدم

از لباس های سیاه

فاصله می گیرم

تا جنازه ام را

روی سنگ ها نوازش کنم

کنار رگ هایم

پاهایم خاموش اند

و زنبورهایی که تنفس می کنم

نفس در موهایم می کشندrahimi-h4

                                                 سهراب رحیمی

خاکستر جان جوان سهراب رحیمی شاعر، مترجم و منتقد ادبی چهارشنبه شب دهم فوریه در شهر مالمو سوئد در اتوموبیلش پیدا شد. سهراب به میزانی سوخته بود که گفته شده تنها از روی انگشترش شناسایی شده است. پلیس سوئد مرگ دردناک شاعر را قتل گمانه زنی کرده است.

سهراب رحیمی هموند کانون نویسندگان در تبعید بود، و علاوه بر شاعری ترجمه می کرد و نقد ادبی هم می نوشت. او که در دومین دهه ی زندگی اش به سوئد مهاجرت کرد، افزون بر سه دهه در این کشور زیست و چند دفتر شعر از سروده های خویش و ترجمه ی هایش از فارسی به سوئدی و از سوئدی به فارسی را انتشارداد. او که زاده ی سال ۱۳۴۱چهار محال بختیاری است، در جهان زبان فارسی شاعری شناخته شده بود و در سوئد نیز به واسطه ی همکاری با نشریات این کشور و ترجمه هایش از فارسی به سوئدی شاعر و نویسنده ی سرشناسی محسوب می شد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید مرگ دلخراش سهراب رحیمی را به خانواده، فرزندان ، همسر شاعر او آزیتا قهرمان، و دوستان او تسلیت می گوید.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

هفدهم ماه فوریه ۲۰۱۶