شهروند- علی شریفیان: پیتر اسلولی، معاون پلیس تورنتو، استعفا داد. او اخیرا انتقادات زیادی به شیوه کار پلیس تورنتو می کرد، اما به خبرنگاران گفت من با تصمیم و علاقه خودم استعفا دادم و هیچ فشاری بر من نبوده است. هیئت امنای ناظر بر کار پلیس تورنتو با انتشار بیانیه ای اعلام کرد استعفای او فورا پذیرفته شده و قابل اجرا استsloly.

اسلولی برای خبرنگاران توضیح داد: ۲۷ سال در بهترین شهر، بهترین کشور و بهترین پلیس جهان، کار کرده است.

اسلولی کاندیدای جانشینی بیل بلر شد، اما به همکارش مارک ساندرز باخت.

جان توری، شهردار تورنتو هم گفته است کناره گیری اسلولی ارتباطی با انتقادات اخیر او نداشت، اما از سوی دیگر John Sewell ، از شهرداران پیشین تورنتو گفته است استعفای پیتر اسلولی پیامی به کسانی است که خواستار انجام اصلاحات در پلیس تورنتو هستند.