شهروند علی شریفیان: خانم کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو همراه با چارلز سوسا وزیر دارایی کابینه اش پنجشنبه هفته گذشته در سوپر مارکت « لانگوس» در مقابل نمایندگان رسانه ها اعلام کردند علاوه بر ۱۵۰ محلی که هم اکنون مردم می توانند در آنجا آبجو و شراب بخرند، به زودی در۷۰ فروشگاه و سوپرمارکت دیگر هم شراب، مشروبات سبک الکلی و آبجو برای خرید در دسترس مردم خواهد بودwynne--sousa.

کاتلین وین گفت این کار هم به نفع مصرف کنندگان است و هم به صرف تولیدکنندگان شراب و کشاورزان است.

در پایان سال ۲۰۱۶ بر این مکان ها ۱۰۰ محل دیگر اضافه خواهد شد. قرار است در نهایت این مکانها به ۳۰۰ محل در سراسر انتاریو برسد.

چارلز سوسا اعلام کرد حداقل قیمت شراب در این فروشگاه ها ۵۹/۱۰ دلار خواهد بود.