شهروند- شاید اغلب ما راجع به تاثیرات مضر و مخرب فضای مجازی بر روی فرزندان خود شنیده باشیم و کمابیش سعی کنیم که حقوق آنها را در این فضا محترم شمرده و از به اشتراک گذاشتن عکس های آنها اجتناب کنیم، اما دیده شده است که بسیاری از پدران و مادران نه تنها به این حقوق بی اعتنا هستند بلکه از فضای مجازی استفاده می کنند تا کودکان خود را به خاطر کارهای زشت آنها تنبیه کنند. اگر جزو کسانی هستنید که یا این کار را کرده اید و یا جانتان به لبتان رسیده است و به این روش فکر می کنید حتما تا آخر این نوشته را بخوانید.

کودکانی که در فضای مجازی تنبیه می شوند و رفتار زشتشان به اشتراک عموم گذاشته می شود تا ابد از این اتفاق رهایی نمی یابند و احساس گناه  کاری که انجام داده اند هیچ وقت دست از سرشان بر نمی دارد حتی در سنین بزرگسالی. به گفته روانشناسان، کودکان از سن ۵ سالگی به شهرت و اعتبار خود می اندیشند و سعی دارند تا آن را بهبود دهند.

برخی پدران و مادران برای تنبیه فرزندان خود در حین ارتکاب عمل از آنها فیلم و عکس گرفته و آن را گاهی اوقات به شوخی در فضای مجازی به اشتراک می گذارند. این کار باعث می شود که کودکان با دیدن این پست ها، که اغلب از بین رفتنی نیست و ممکن است بارها دیده شود، احساس گناه کرده  و نتوانند بین خود واقعی شان و آن کسی که آن عمل زشت را انجام داده است تفاوت قائل شوند و کم کم حس اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست بدهند و دچار افسردگی و اضطراب شدید در سنین بزرگسالی شوند. کودکان خود را در فضای مجازی به اشتراک عموم نگذاریم و به آنها اجازه بدهیم امنیت و حفظ حریم شخصی را از همان کودکی بیاموزند.