شهروند علی شریفیان: پلیس استانی انتاریو اعلام کرد روز جمعه هفته گذشته خانم جاسلین مک لارن، معروف به جاسلین جونز اهل استرلینگ انتاریو را به اتهام سی و شش فقره جرم جنسی با نوجوانان بین۱۲ تا ۱۵ ساله دستگیر کرده است.

خانم مک لارن جزو هیئت آموزشی مدارس پرنس ادوارد و هستینگ شهر بلویل انتاریو است. این اتهامات به گفته پلیس بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ اتفاق افتاده استJaclyn-Lindsay-McLaren.

خانم مک لارن روز شنبه در دادگاه حاضر شد و چند اتهام دیگر هم به اتهاماتش اضافه شد. از جمله اینکه این خانم متهم به تولید پورنوگرافی از کودکان هم شده است. پلیس استانی انتاریو توضیح نداد که چگونه این اتهامات خانم مک لارن را کشف کرده است.

این خانم آموزگار قرار است برای شروع محاکمه اش روز ۳۱ مارس در دادگاه بلویل انتاریو حاضر شود.