شهروند- علی شریفیان: شنبه شب هفته گذشته با فرود هواپیمای چارتر حامل پناهندگان در فرودگاه پیر الیوت ترودوی مونترال، آخرین گروه از ۲۵ هزار پناهنده عمدتا سوری به کانادا منتقل شدند. لیبرال ها در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بودند که به عنوان اقدامی انسان دوستانه با کمک مردم این پناهندگان را که به علت جنگ پنج ساله در سوریه خانه و کاشانه خود را از دست داده و در اردوگاه های پناهندگی در اردن، ترکیه و لبنان در شرایط نامساعدی زندگی می کردند، به کانادا بیاورند.

فاز اول این وعده با تاخیر انجام شد، اما انتقال ۱۵ هزار نفر دوم یکی دو روز زودتر از زمان تعیین شده، به پایان رسید. گروهی که شنبه شب به مونترال رسیدند در مونترال نمی مانند و قرار است به شش شهر و منطقه دیگر اعزام و در آنجا اسکان داده شوندsyrian-refugee.

جان مک کالوم، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی دولت فدرال روز دوشنبه در اتاوا در یک کنفرانس خبری با اشاره به کشورهای اروپایی گفت کشورهای دیگر از ورود این پناهجویان به کشور خود جلوگیری می کنند در حالی که کانادا آنها را با آغوش باز در خود می پذیرد.

مک کالوم یادآور شد تا پایان سال ممکن است تا حدود هشتاد هزار پناهجو به وسیله کانادا پذیرفته شوند.