کامبیز روستا از اوان جوانی به صف مبارزان ضد رژیم شاه پیوست و تا سرنگونی آن رژیم، از فعالان برجسته  کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی و جنبش سیاسی چپ ایران بود

 

شهروند ۱۲۴۰ ـ پنجشنبه ۳۰ جولای ۲۰۰۹


 

با کمال تأسف و با غم فراوان به اطلاع می رسانیم که رفیق و دوست دیرینه مان کامبیز روستا پس از یک دوران بیماری جانکاه، جهان ما را وانهاد.

کامبیز روستا از اوان جوانی به صف مبارزان ضد رژیم شاه پیوست و تا سرنگونی آن رژیم، از فعالان برجسته ی جنبش دانشجویی (کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی) و جنبش سیاسی چپ ایران بود. پس از انقلاب نیز چه در ایران و چه در خارج کشور در صفوف نخست مبارزه برای آزادی و رستگاری مردم ایران جای داشت و تا پایان عمر بر سر پیمان خویش وفادار ماند.

از دست دادن کامبیز روستا، که هم دوست عزیز ما بود و هم مبارزی که بیش از پنجاه سال عمر خود را برسر مبارزه ای پی گیر به داو گذاشت، برایمان بسیار ناگوار است؛ اما یاد او برای ما و همه ی دوستانش همواره خواهد ماند.

این بیانیه ی یادبود را تعدادی از فعالان سیاسی و نویسندگان و دانشگاهیان از جمله مهران براتی، کاظم کردوانی، مهدی خانبابا تهرانی، میهن روستا ، حمید نوذری، گلرخ جهانگیری و فریده زبرجد امضا کرده اند.