شعر “کار زنان” سروده ی مایا آنجلو، که در زیر می خوانید، مرا بر آن داشت تا گفت وگویی درونی با او داشته باشم، دوست داشتم بداند که یکی از خواهرانش بر این کره ی خاکی در این مورد چگونه می اندیشد.

Afkham-mardookhi--maya-H4

باید به بچه ها برسم

لباس ها را وصله کنم

زمین را بسابم

مواد غذایی بخرم

مرغ را سرخ کنم

بچه را تر و خشک

از مهمانان پذیرایی کنم

علف های باغچه را وجین

پیراهن ها را اطو

بچه ها را لباس بپوشانم

قوطی کنسرو را باز کنم

خانه را تمیز

سپس رسیدگی به مریض

و بعد پنبه چینی

آه مایا

خواهرانت، نمونه ی کامل قدرت اند

بنگلادشی ها، پیراهن و شلوار ورزشی می دوزند، همچنان مقاوم

کلمبیایی ها، دانه های قهوه می چینند، تعاونی تشکیل می دهند، و بر طلب حقوق انسانی شان ایستاده اند

فلسطینی ها، در مقابله با بیعدالتی های روزمره، زیتون ها را می فشرند.

هندی ها، در مبارزه با تجاوزهای دسته جمعی، برای برقراری قانون کیفری راهپیمایی می کنند

کنگویی ها، پیر و جوان، سکوت را می شکنند، فریادهایشان هر خشونتی را افشا می کند.

کردها، در کوهستان ها آواره، در عزای برادر، پدر و معشوقشان، مصمم به بازپس گیری زمین هاشان برای کشت و زرع

آفتاب، بر من بتاب

باران، بر من ببار

شبنم، به آرامی فرود آی

و پیشانی ام را دوباره خنک کن

توفان، مرا با خود ببر

با پرتوان ترین بادها

بگذار در پهنای آسمان شناور شوم

تا زمانی که باز بیاسایم

مایا، توجه کن، خواهران

افغان، تبتی، ایرانی، ایرلندی، آلمانی، چینی، پاکستانی، مصری، فرانسوی، سومالیایی، سوریه ای ـ سه و نیم بیلیون خواهر

دیوارهای ۱۹۶ منطقه را با آینه آذین می کنند تا نور را روشن تر کنند

آنجا مایا، آنها نورند، مکث های خرد و تدبیر

آنها ماه اند، خورشیدند، آنها وعده ی حق و حقوق اند

آنها اکنون اند، آنها فردایند

آنها رزا پارک اند

در سکوت ـ اما مظهر توان ـ ستون های پرقدرت و درخشان

در صلح به وسعت آبی آسمان، گسترده برای پرواز بادبادک های رنگارنگ

آهنین، پاسداران زمین، سلام گوی حیات، امید و بلندی ها، محکم، مدبر، نوسان احساسات، مقاوم، با درودهای گرم و صمیمانه به ماه ها و خورشیدها

پرک های برف آرام ببار

مرا با سپیدی بپوشان

و با بوسه های سرد یخی

بگذار امشب بیارامم

خورشید، باران، آسمان پرپیچ و تاب

کوه، اقیانوس، برگ و سنگ

ستاره بدرخش، ماه پرتوافشانی کن

شما همه آن چیزهایی هستید که می توانم مال خود بدانم

مایا، خواهران، کار می کنند، همه ی سه و نیم بیلیون نفر ما

این زنان، خواهران

این زنان، دختران

این زنان، مادران

این زنان، دختربچه ها

این زنان مایا

آنها می خوانند، می نویسند، می سازند

طرح می ریزند الگو را

آنها کار می کنند

آنها می توانند

آنها خواهند توانست

آنها انسانیت را به دوش می کشند

امروز به شادباششان می نشینیم. درود بر زنان و مردان آزادیخواه در روز جهانی زن

*Maya Angelou