شهروند- علی شریفیان: اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند در ماه فوریه ۸۵۰۰ فرصت شغلی تازه در کشور به وجود می آید، اما برخلاف این پیش بینی در جمع نهایی در این ماه ۲۳۰۰ نفر کارهایشان را از دست دادند و نرخ بیکاری به طور متوسط به ۳/۷ درصد افزایش یافت. برای نخستین بار نرخ بیکاری در آلبرتا از کبک بیشتر شد. نرخ بیکاری در این دو استان مهم از نظر فعالیت های اقتصادی به ترتیب ۳/۷ و ۴/۷ درصد شده است.

در بریتیش کلمبیا فرصت های شغلی ایجاد شده در حالی در سه استان ساسکاچوان، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد مردم بیکار شده اند. در استان های دیگر در بازار کار تغییرات محسوسی صورت نگرفته است.

در کل کانادا در قسمت درمان و بهداشت ۲۰ هزار نفر، در قسمت آموزش و پرورش ۱۷ هزار نفر و در قسمت منابع طبیعی ۹ هزار نفر بیکار شده اند. در جمع ۵۲ هزار نفر که اغلب به طور تمام وقت کار می کرده اند، به جمع بیکاران پیوسته اند و از سوی دیگر در رشته راه و ساختمان ۳۴ هزار نفر مشغول به کار شده اند. بررسی های کلی می گوید سه ماه اول سال وضع به همین منوال خواهد بود و نرخ ۳/۷ درصدی بیکاری از سه سال پیش به این سو بی سابقه بوده استHiring-sign.