شهروند- به گزارش خبرگزاری دانشجو، و رجا نیوز، عبدالحسین دری اصفهانی شهروند کانادایی- ایرانی که از زمره ی نمایندگان بانک مرکزی در مذاکرات برجام بوده، «عنصر انگلیسی کانادایی» بانک سامان در تحریم های بانکی علیه ایران نامیده شد.

دری اصفهانی در مذاکرات پنج به علاوه یک

دری اصفهانی در مذاکرات پنج به علاوه یک

در گزارش یاد شده اشاره شده است که دری اصفهانی فردی است غیر بانکی که دارای سابقه حسابداری در نهادهای انگلیسی و کانادایی بوده و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه نفت است.

او سابقه ی عضویت در جامعه و انجمن حسابداران خبره ایران و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلیس و ولز و انجمن حسابداران خبره انتاریو کانادا را نیز در کارنامه خویش دارد و هم اکنون عضو هیات مدیره بانک سامان است.

اتهامی که در این گزارش به دری اصفهانی شهروند کانادایی- ایرانی زده شده می تواند برای او در ایران پیامدهای ناگواری را رقم بزند، او تازه ترین شهروند کانادایی ایرانی است که با اتهام عنصر بیگانه بودن روبروست.