دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۴۲

آقای محمودصادقی ، نماینده محترم مردم تهران

من کتایون رجبی خواهر سام رجبی یکی از ۸بازداشت شدگان محیط زیست هستم. یکسال بعد از بازداشت برادرم خبر تشکیل دادگاه، این امید را در دل ما زنده کرد که برادرم با رسیدگی قضایی بی طرفانه بی گناهی اش اثبات شود.

با توجه به اینکه سام آقای محمدحسین آقاسی را به عنوان وکیل انتخاب کرده بودو در بازپرسى هم دعوت و آخرین دفاع در دادسرا از برادرم دفاع کرده .

رئیس  دادگاه آقای صلواتی قاضی ، برادرم را براى ابلاغ کیفرخواست دعوت و به او می گوید وکیل خود را معرفی کند،  سام اظهار می دارد که آقای آقاسی وکالت مرا بر عهده دارد،اما آقای صلواتی ضمن مخالفت با حضور آقاى آقاسی ، به برادرم تکلیف می کند که وکیل دیگری بگیرد چرا که آقای آقاسی جزو وکلای حقوق بشری است و صلاح نیست در این دادگاه حضور داشته باشند.

مجدد ازبرادرم سوال می شود که وکیل معرفی کند اما او می گوید وکیلش را عزل نمی کند و به وکیل دیگری اعتماد ندارد و در صورت لزوم شخصا از خود دفاع می کند.

ما از تشکیل اولین جلسه دادگاه بی اطلاع بودیم، برای آقای آقاسی هم به عنوان وکیل متهم دعوتنامه ای ارسال نشد. جلسه دوم دادگاه هم برادرم بدون حضور وکیلش در دادگاه حضور یافت .

آیا ممانعت از حضور وکیل براساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی خلاف قانون نیست؟

چند روز پیش آقای فراهانی، سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه در توییتی با اشاره به پرونده برادرم نوشت که آقای آقاسی از وکالت این پرونده عزل شده و دیگر وکیل هیچ کدام از افراد این پرونده  نیست.

من و آقای آقاسی در پاسخ به سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه جداگانه پاسخ دادیم که برادرم وکیلش را عزل نکرده است اما آقای فراهانی اصرار کرد که ما در اشتباه هستیم و او از این موضوع خبر دارد.

اما به یکباره ۲۱ بهمن چند روز بعد از توییت آقای فراهانی (سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه) برادرم با مادرش از زندان تماس گرفته و می گوید آقای آقاسی را عزل کرده است، این درحالیست که برادرم در ملاقاتی که سه روز قبل از آن با مادرم داشته هیچ صحبتی از عزل آقای آقاسی نکرده بود.

در ادامه این رویداد آقای فراهانی هم در توییتی جداگانه من و آقای آقاسی را با لحنی ناصحیح خطاب قرار داده و از اینکه سام وکیلش را عزل کرده و تایید شده نوشت.

چطور ممکن است که سردبیر خبرگزاری میزان موضوعی را مطرح کرده و بعد از آن برادرم در تماس تلفنی بگوید که وکیلش را عزل کرده است.

آقای صادقی، من به عنوان یک ایرانی از شما می خواهم که حالا که دادگاه پشت درهای بسته برگزار می شود و برادرم از انتخاب وکیل خودش محروم شده است و در عین حال خانواده ما در فضای توییتر توسط سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه مورد اهانت قرار گرفته شما به عنوان نماینده مجلس از ما حمایت کنید و با سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه برخورد لازم صورت بگیرد.

با احترام

کتایون رجبی