شهروند- علی شریفیان: با افزایش ۱۲ سنت به ارزش دلارکانادا، لونی به ۸۰ سنت رسید. دلیل افزایش ارزش لونی فاکتور اصلی آن بالا رفتن قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی توصیف شده است. البته باید رشد ناخالص ملی را در هم نظر گرفت.

loonie

 ارزش ۸۰ سنتی لونی در ده ماه گذشته بی سابقه بوده است. قیمت هر بشکه نفت هم در ساعات آخر بعدازظهر سه شنبه به ۹۲ .۴۵ دلار داد و ستد شد.