شهروند- علی شریفیان: پنجشنبه هفته گذشته مدیر عامل شرکت عظیم صنعتی کانادا که مرکز آن در مونترال قرار دارد و مقامات شرکت آمریکایی هواپیمایی دلتا اعلام کردند طرحی در دست دارند که بر حسب سفارش دلتا ۷۵ فروند هواپیمای سری سی در فاز اول و ۵۰ فروند دیگر در فاز دوم برای دلتا به وسیله بمباردیه تولید شود

airplain.

قسمتی از کل هزینه مجموع ۱۲۵ هواپیما حدود شش میلیارد دلار خواهد شد و این دو شرکت بمباردیه و دلتا برای اجرایی کردن این طرح در انتظارکمک دولت فدرال هستند.

در صورت تولید این ۱۲۵ فروند هواپیما سی سری ده ها هزار فرصت شغلی مستقیم در کبک و در مراکز تولید بمباردیه در مناطق دیگر کشور ایجاد خواهد شد. دولت کبک پیش از اینها اعلام کرده یک میلیارد دلار به بمباردیه کمک می کند.