شهروند- علی شریفیان: مایکل فرگوسن حسابرس کل کانادا خواستار حسابرسی موردی اما پیوسته ی سنا شد. او گفته است البته این بستگی به سناتورها دارد. سناتورهای ارشد هم با این پیشنهاد مخالفتی ندارند. لئو هاوساکوس و جین توردی، روسای کمیته امور مالی سنا هم در بیانیه ای که برای سی بی سی فرستاده اند در مورد پیشنهاد فرگوسن گفته اند در میان گزینه هایی که داریم برای جلوگیری از سوء استفاده های مالی این هم گزینه ای است. باید دیگر گزینه ها هم بررسی شوند و بهترین آنها انتخاب شود.

Michael-Ferguson

دفتر حسابرس کل کانادا در ماه جون سال گذشته با هزینه ای برابر ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به حدود یک میلیون دلار مخارج پرسش برانگیز که بوسیله ۳۰ سناتور انجام شده بود، برخورد کرد.

فرگسون توضیح داد با این شیوه احتمالا هیچگاه مشکل عمده مالی در سنا به وجود نمی آید.