اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

کمیته انتخابات ۲۰۱۶ مفتخر است که گزارش زیر را در رابطه با انتخابات هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا به شرح زیر اعلام کند:

۱ـ انتخابات هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا با شفافیت کامل و با موفقیت در روز یکشنبه، ۱۵ ماه مه ۲۰۱۶ برگزار شد.

۲ـ رای گیری از ساعت ۱۰ صبح تا ۴:۴۵ بعدازظهر ادامه داشت. زمان رای گیری ۱۵ دقیقه از زمان اعلام شده تمدید شد تا افرادی که در جلسه حضوری مجمع شرکت داشتند زمان کافی برای شرکت در رای گیری را پیدا کنند.

۳ـ از آنجایی که دو نفر از ۹ کاندیدای انتخاباتی، خانم مریم ناظمی و آقای مهدی شمس، یک روز پیش از انتخابات از کاندیداتوری انصراف دادند، تنها یک برگه رای برای رای دهی به ۴ لایحه ی پیشنهادی به مجمع عمومی در اختیار رای دهندگان قرار گرفت.

۴ـ حدود ساعت ۳:۱۵ بعدازظهر انتخابات و مجمع عمومی به حد نصاب لازم رسید و جلسه مجمع در زمان کوتاهی بعد از رسیدن به حد نصاب تشکیل شد.

۵ـ از ۵۶۰ عضو واجد شرایط، ۳۰۵ عضو در انتخابات شرکت کردند که ۱۹۱ نفر به صورت حضوری و ۱۱۴ عضو به صورت وکالتی رای دادند.

۶ـ شمارش آراء بعد از جلسه مجمع عمومی حدود ساعت۶ بعدازظهر آغاز شد. کاندیداهای هیات مدیره، ناظرین آنها، اعضای فعلی و سابق هیات مدیره و برخی از اعضای کنگره و نمایندگان رسانه های کامیونیتی شاهد روند شمارش آراء بودند.

۷ـ مجموع آراء اخذ شده ۳۰۳ رای بود. نتیجه قطعی انتخابات در رابطه با ۴ لایحه پیشنهادی به مجمع به شرح زیر است:

کمیته نظارت بر انتخابات

کمیته نظارت بر انتخابات

لایحه ۱: گزارش سالانه رئیس کنگره ایرانیان کانادا

تعداد آراء مورد نیاز برای تصویب این لایحه: ۵۰%+ ۱، نتیجه شمارش: ۲۸۸ رای موافق، ۵ رای مخالف

لایحه ۲: گزارش سالانه خزانه دار کنگره ایرانیان کانادا

تعداد آراء مورد نیاز برای تصویب این لایحه: ۵۰%+ ۱، نتیجه شمارش: ۲۸۳ رای موافق، ۷ رای مخالف

لایحه ۳: تغییرات اساس نامه کنگره ایرانیان کانادا

تعداد آراء مورد نیاز برای تصویب این لایحه: حداقل دو سوم، نتیجه شمارش: ۲۶۷ رای موافق، ۲۶ رای مخالف

لایحه ۴: لایحه پیشنهادی اعضا

تعداد آراء مورد نیاز برای تصویب این لایحه: حداقل دو سوم، نتیجه شمارش: ۲۵۳ رای موافق، ۴۸ رای مخالف

 بر اساس تصویب لایحه چهارم، کاندیداهای زیر (به ترتیب حروف الفبا)، ۷ عضو جدید هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا برای یک دوره دو ساله خواهند بود:

  • مجتبی ادیب راد
  • علی بانگی
  • بهزاد جزیزاده
  • پویان طبسی نژاد
  • تایاز فخری
  • مهران فرازمند
  • درنا مجدمی

۸ ـ تنها یک شکایت رسمی در رابطه با روند رای گیری به کمیته انتخابات داده شد. این شکایت با وجود اینکه از طریق روند رسمی اعلام شده در اختیار کمیته انتخابات قرار نگرفت، اما برای احترام به اعضا، مورد رسیدگی قرار گرفت. این شکایت این سوال را طرح می کرد که آیا رای وکالتی که در آن نام وکیل مشخص نشده باشد قابل تایید است یا خیر. تمامی آرای وکالتی در طول انتخابات با دقت توسط کمیته انتخابات و داوطلبین انتخاباتی کنترل و بررسی میشد. کمیته انتخابات با اطمینان اعلام می کند که هیچ فرم رای وکالتی، بدون ذکر نام کسی که وکالت به وی داده شده، مورد تایید کمیته قرار نگرفت. کمیته انتخابات اعتقاد دارد که تعیین وکیل بعد از زمان امضای فرم رای وکالتی، دلیلی برای ابطال این فرم نمی تواند باشد. تصمیم مربوط به تعیین وکیل و زمان تعیین وکیل، کاملا به عهده شخصی است که با تصمیم و اراده خود از امکان رای غیابی یا رای وکالتی استفاده می کند.

۹ـ یکی از اعضای کنگره همچنین به مورد دیگری اشاره کردند که به نظر ایشان تخلف در انتخابات محسوب میشد. به گمان ایشان افرادی که روز ۱۵ ماه مه ۲۰۱۵ برای عضویت کنگره ایرانیان کانادا ثبت نام کرده بودند، باید در مجمع عمومی امسال (۱۵ ماه مه) به عنوان اعضای فعلی در شمارش اعضا و حد نصاب محسوب می شدند. مسئله عضویت افراد در کنگره ایرانیان کانادا و تاریخ ثبت نام یا تاریخ تمدید عضویت توسط هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا تصمیم گیری می شود و در مسئولیت کمیته انتخابات نمی باشد. در طول روز انتخابات، هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا تصمیم قبلی خود مبنی بر اینکه عضویت افراد در کنگره تنها برای ۳۶۵ روز اعتبار دارد، تایید کردند. بنابرین شخصی که روز ۱۵ ماه مه ۲۰۱۵ برای عضویت در کنگره ثبت نام کرده عضویت وی تا پایان روز ۱۴ ماه مه ۲۰۱۶ اعتبار داشته است.

۱۰ـ ضمن تشکر از اعتماد اعضای محترمی که اطلاعات شخصی خود را برای رای دهی به صورت وکالتی در اختیار ما قرار داده بودند، به آگاهی می رسانیم که تمامی اطلاعات شخصی و کپی کارت شناسایی این افراد توسط کمیته انتخابات از بین برده شد.

در پایان از اعضای کنگره ایرانیان کانادا، هیات مدیره و داوطلبان عزیزی که ما را در برگزاری انتخابات و مجمع عمومی ۲۰۱۶ کمک کردند صمیمانه متشکریم.

با احترام،

کمیته انتخابات کنگره ایرانیان کانادا – ۲۰۱۶