شهروند علی شریفیان: روز یکشنبه هفته گذشته ماکسیم برنیه نماینده با سابقه حزب محافظه کار در محل حوزه انتخابی خود سینت ماری واقع در جنوب شهر کبک در جمع طرفدارنش رسما کاندیدایی خود را برای به دست گیری رهبری محافظه کاران اعلام کرد.

maxime-bernier

برنیه در قسمتی از سخنرانی خود گفت من در این مبارزات انتخاباتی شرکت می کنم که برنده شوم. او توضیح داد برنامه های ویژه ای با نظرگاه های متفاوت برای کانادا دارد. برنیه از منتقدان جدی کسری بودجه لیبرال هاست که قرار است در چهار سال به ۱۱۰ میلیارد دلار برسد. بجز برنیه تا به اینجا تنها نماینده انتاریو کلی لیتچ رسما کاندیدای دیگر برای جانشینی استفن هارپر است.