شهروند علی شریفیان: همزمان با شروع کار بیل بلر، رئیس سابق پلیس تورنتو که اکنون نماینده لیبرال مجلس، یکی از منشی های پارلمانی دولت و مامور قانونی کردن ماری جواناست، در تورنتو به سرعت در محله های مختلف فروشگاه ها و کیوسک های زیادی برای فروش ماری جوانا به منظور یک دارو و ماده درمانی گشوده شده اند و این موضوع سبب نگرانی مقامات مسئول از جمله جان توری شده است.

pot-store

شهردار تورنتوی بزرگ این نگرانی خود را مطرح و خواستار پیدا کردن راه حلی برای این مسئله است. هفته گذشته توری اعلام کرد گرفتن پروانه و پرداخت مبلغی برای مجوز این کسب می تواند به درجاتی از گسترش بی رویه و برق آسای این فروشگاه ها جلوگیری کند. بر این اساس قرار است این ایده مورد بررسی قرار بگیرد.

در حال حاضر در بی سی کسانی که بخواهند فروشگاهی برای فروش ماری جوانا احداث کنند باید پروانه کسبی به قیمت ۳۰ هزار دلار از دولت خریداری کنند.