شهروند- علی شریفیان: با وجود اینکه پس از حدود یک ماه که آتش سوزی بی سابقه در آلبرتا می گذرد و تیم مبارزه با این حریق موفق شده اند به میزان زیادی آتش را در صدها هکتاری که می سوخت مهار کنند، اما هفته گذشته بر اثر وزش باد به طرف مرزهای آلبرتا با ساسکاچوان سبب شد دامنه آتش سوزی به استان همسایه آلبرتا رخنه کند. خوشبختانه با کنترل قسمت عمده حریق تعداد زیادی از ساکنان فورت مک موری، آن گروه که خانه و کاشانه شان صدمه زیادی ندیده بود، به خانه های خود برگشتند اما همچنان هزاران نفر باید به اجبار در محلی که اکنون به طور موقت اسکان داده شده اند، بمانند تا شرایط برای بازگشت آنها آماده شود.

wildfire--alberta

از سوی دیگر هواشناسی اعلام کرده ریزش باران که شروع شده و خنک شدن هوا در مهار حریق تاثیر عمده ای خواهد داشت.

خانم ریچل نوتلی، نخست وزیر آلبرتا هم پس از مذاکره با مقامات و مدیران مسئول مبارزه با حریق جدول زمان بندی شده ای برای بازگشت آنها که خانه های خود را رها کرده اند، تنظیم و اعلام کرده است.