شهروند- علی شریفیان: پنجشنبه شب هفته گذشته به وقت محلی وقتی پرواز ۸۰۴ هواپیمای مصر که از پاریس عازم قاهره بود، از حریم هوایی فرانسه خارج شد حدود ساعت دو و چهل و پنج دقیقه بامداد ارتباطش با برج مراقبت قطع شد و از روی رادارها هم محو شد. پس از تلاش های بسیار برج های مراقبت یونان، فرانسه و مصر نتوانستند با هواپیما تماس بگیرند گفته شد که هواپیما با ۶۶ سرنشین در دریای مدیترانه سقوط کرده است. تکه هایی از هواپیما و وسائل مسافران در مناطق مختلف از جمله در نزدیکی بندر اسکندریه در مصر پیدا شد.

plain-crash-victoms

مقامات مصری این سقوط را احتمالا عملی تروریستی خواندند.

روز بعد هواپیمای تجسسی فرانسه، مصر و یونان به جستجوی هواپیما پرداختند. مسافران این هواپیما از ملیت های مختلف و از جمله دو نفر کانادایی بودند. آخر هفته گذشته هویت یکی از این مسافران مشخص شد. او ماروا حمدی اهل ساسکاچوان و دارای سه فرزند بود. روز سه شنبه مسافر دوم به نام مدهت تاینوس که اهل تورنتوست، شناسایی شد.

هنوز گروه های تجسسی در جستجوی جعبه سیاه این هواپیما هستند تا شاید بتوانند معلوم کنند دلیل سقوط آن چه بوده است. از لاشه هواپیما معلوم شده قبل از سقوط در آن آتش سوزی اتفاق افتاده است.