شهروند: روز شنبه کنشگران شورای ملی در تورنتو نمایشگاهی از ۳۸ سال نقض پیوسته حقوق بشر در ایران را در کوئینز پارک (پارلمان انتاریو) برگزار کردند. این نمایشگاه که شماری از کاناداییان به ویژه سیاستمداران حزب های فعال در پارلمان از آن بازدید کردند، به یاد ۲۰ تن از هزاران جان باخته و زندانیان سیاسی و مدنی و دینی ایران برگزار شد.

Human-rights-ex.in-ontario-3

در بروشور این نمایشگاه که با هدف توسعه ی حقوق بشر در خاورمیانه  با  نام  Remembering those who fought for your rights شرح حال و تصویرهایی از بیست تن از هزاران زندانی سیاسی که یا در زندانهای هراس انگیز رژیم جمهوری اسلامی به سر می برند، یا جانشان را طی این ۳۸ سال از دست داده اند، آمده است. در این بروشور گفته شده است:

Human-rights-ex.in-ontario-2

از زمان تاسیس رژیم اسلامی در ایران این کشور به ویژه آماج نقض حقوق بشر علیه اقلیت های قومی، روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشر شده  است، و جهان شاهد نقض گسترده ی حقوق بشر بویژه علیه زنان بوده است. گرچه دولت تازه این کشور چهره ای میانه رو به خود گرفته است، اما هنوز ما شاهد دستگیری و شکنجه روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشر و دیگر فعالان مدنی و حتی مرگ آنها هستیم.

Human-rights-ex.in-ontario-1

با وجود توافق هسته ای سال گذشته این رژیم با جامعه جهانی، جمهوری اسلامی همچنان به شیوه های خشونت آمیز و هدفهای توسعه طلبانه خود در کشور و منطقه و بویژه سوریه ادامه داده است.

در عکس هایی که در این نمایشگاه به تماشا گذاشته شده بود، چهره هایی همچون ندا آقاسلطان، فرخ رو پارسا، زهرا کاظمی، مسعود سید طالبی، بهنام ابراهیم زاده، امید کوکبی، حسین کاظمینی بروجردی، فریبا کمال آبادی … به چشم می خورد. تنوع دیدگاه های زندانیان و قربانیان جمهوری اسلامی نشان از این دارد که تنها یک گروه یا اندیشه خاص هدف سرکوب این حکومت نیست.