شهروند علی شریفیان: اسکات بریسون، دبیرکل خزانه داری دولت فدرال لیبرال با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دولت، قانونی را که در لایحه بودجه ۲۰۱۴ به وسیله محافظه کاران به تصویب رسید و اکنون اجرا می شود، لغو کرده و قانون جدیدی که در آن حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شود، وضع، تصویب و به اجرا می گذارد.

rally

در قانونی که دولت پیشین محافظه کار تنظیم و تصویب کرد، این دولت بود که تعریف می کرد چه خدماتی، خدمات اساسی و اضطراری هستند و در کل اعتصاب ۸۰ درصد یا تعداد بیشتر اتحادیه کارکنان دولت غیر قانونی شده بود.

اسکات بریسون و دولت لیبرال این موضوع را عادلانه نمی دانند و قصد دارند از بنیاد آن را تغییر دهند. تونی کلمنت، دبیرکل خزانه داری دولت محافظه کار با تغییر این قانون مخالف است و می گوید در قانونی که ما به تصویب رساندیم رفاه و آسایش مردم اولویت داشت. هنوز متن لایحه جدید آماده نشده و معلوم نیست چه زمانی پروسه این تغییر عمده و مهم شروع می شود.