شهروند علی شریفیان: نخست وزیر انتاریو در بیانیه ای صریحاً اعلام کرد که انتاریو بهیچ وجه در ارتباط با طرح مبارزه با آلودگی هوای استان استفاده از گاز طبیعی را برای گرم کردن خانه ها ممنوع نمی کند.

kathleen-wynne

پیش از این طرحی منتشر شده بود که دولت قصد دارد استفاده از سوخت های فسیلی را برای گرمایش خانه ها ممنوع کند.

خانم کاتلین وین چنین طرحی را تقلبی خوانده و می گوید کنار گذاشتن گاز طبیعی و استفاده از برق مستلزم ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه گزاری برای ساختن ژنراتورهای لازم برای تولید برق کافی است.

یادآوری اینکه حدود دو سوم خانه های انتاریو با گاز طبیعی گرم می شوند.