شهروند- دکتر مریدی نماینده ی ریچموند هیل همراه وزیر حمل و نقل استیون دل دوکا و دیوید زیمر نماینده ویلودیل و فرانک اسکارپیتی شهردار مارکام و دیوید بارو شهردار ریچموند هیل و چند مقام شهری و دولتی دیگر  در طی مراسمی از ادامه ی خط ساب وی یانگ به ریچموند هیل خبر دادند. این پروژه قرار است با بودجه ی ۵۵ میلیون دلار ساخته شود.

Moridi--subway-richmondhill

این خط تازه حمل و نقل مسافران را در بزرگ شهر تورنتو و بویژه در منطقه ی ریچموند هیل  آسان تر و سریع تر خواهد کرد.

دیوید زیمر نماینده ویلودیل هم در مراسم یاد شده گفت، ساخت این خط به سود ساکنان منطقه ی ویلودیل  هم هست برای اینکه از حجم ترافیک کنونی در ویلودیل می کاهد.

خط یاد شده ایستگاه قطار فینچ را به ایستگاه مرکزی ریچموند هیل در یانگ و بزرگراه هفت وصل می کند.