شهروند- بامداد روز دوشنبه دو بار از کالج ترینیتی با پلیس تماس گرفته شد تا حضور مرد مسلح نقابداری گزارش داده شود. ترینیتی کالج که در تقاطع خیابان های یونیورسیتی و سنت جرج قرار دارد،  به مجرد حضور پلیس تعطیل شده است. کمپ سنت جرج نام دیگر این کالج است که گفته می شود پس از گزارش به  پلیس و حضور مأموران پلیس در محل تعطیل شده است. ساختمان کالج در شماره ۶ خیابان هاسکین قرار دارد. موضوع تلفن ها به پلیس و حضور محتمل فرد مشکوک را آلیسون داگلاس افسر پلیس تایید کرده است.

uoft

خانم جکی هانگ یکی از دانشجویان کالج یاد شده در صفحه توئیتر خود نوشته است، پلیس هنوز موفق به تماس با شخصی که خبر حضور فرد مشکوک در کالج را داده است نشده، اما در عین حال معاون دانشگاه تورنتو دیوید استوک از واکنش سریع پلیس تورنتو نسبت به موضوع حضور فرد مشکوک در کالج این دانشگاه تشکر کرد.

بنا به گزارش ها نخستین تلفن به پلیس در ساعت ۹ و پانزده دقیقه ی بامداد بوده و تلفن کننده از حضور شخصی که صورت خود را پوشانده بود خبر داده است. بیست دقیقه ی بعد گزارش دیگری از حضور شخص مسلحی به پلیس و در همان محل داده شده است. افسر پلیس داگلاس کوک گفته است، که هیچیک از دو گزارش یاد شده تایید نشده اند.

در پی این حوادث کالج ترینیتی تعطیل شده و از دانشجویان و افراد حاضر در ساختمان خواسته شده است که محل را ترک کنند.