سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱۴ تیرماه ۸۹ طی بیانیه ای ادامه بازداشت هیئت مدیره ی سندیکا را قویا محکوم کرد. در این بیانیه آمده است:

روز ۱۴ تیر ماه ۸۹، ۲۷ روز از بازداشت سعید ترابیان و ۲۴ روز از بازداشت رضا شهابی می گذرد. در طول این مدت رضا شهابی فقط یکبار با خانواده خود تماس تلفنی گرفته است. مامورین امنیتی بعد از ظهر روز بازداشت سعید ترابیان به منزل مادر وی نیز هجوم برده و آنجا را هم مورد تفتیش قرار داده اند.  سعید ترابیان که از بیماری قلبی رنج می برد و سال گذشته به دلیل سکته قلبی در یکی از بیمارستانها بستری شد از زمان دستگیری اش تاکنون با خانواده خود هیچ تماسی نداشته است و از سرنوشت وی هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

این وضعیت در مورد سعید ترابیان و رضا شهابی در حالی ادامه دارد که نهم تیر ماه جاری منصور اسانلو را با وارد کردن اتهامات جدیدی به شعبه ۶ دادسرای کرج منتقل کردند و طی روزهای گذشته شخصی طی تماسی تلفنی با همسر رضا شهابی و معرفی خود به عنوان مامور امنیتی از وی خواسته است تا در خصوص پاسخگویی به برخی سئوالات در مورد رضا شهابی و تسهیل در آزادی وی! به یکی از نهادهای امنیتی مراجعه نماید. همچنین با این بهانه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز طی تماسی تلفنی  احضار شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز نگرانی عمیق در باره وضعیت جسمانی سعید ترابیان و هشدار درباره تلاش جهت پرونده سازی واهی برای ایشان و رضا شهابی و گشودن پرونده ای جدید برای منصور اسانلو، تداوم بازداشت و تشدید فشار بر هیئت مدیره سندیکا و خانواده هایشان را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط سعید ترابیان، رضا شهابی، ابراهیم مددی، منصور اسانلو و دیگران کارگران در بند از زندان است.