در نشست امسال سازمان ملل متحد که شصتمین سالگرد امضای معاهده‌ی حقوق بشر بود، در روز هجدهم دسامبر ۲۰۰۸، در نیویورک، بیانیه‌ای از جانب ۶۶ کشور جهان در …


شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 


در نشست امسال سازمان ملل متحد که شصتمین سالگرد امضای معاهده‌ی حقوق بشر بود، در روز هجدهم دسامبر ۲۰۰۸، در نیویورک، بیانیه‌ای از جانب ۶۶ کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خوانده شد که درخواست رفع تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی را به سازمان ملل تقدیم کرد. این بیانیه که توسط نماینده‌ی آرژانتین در سازمان ملل خوانده شد، اعمال خشونت، آزار، تبعیض، منزوی کردن، بدنام نمودن، و تعصب بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد را محکوم کرد. همچنین این بیانیه قتل، اعدام، شکنجه، دستگیری، و محرومیت افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی را محکوم نمود. این بیانیه نمایانگر آن است که در جهان آگاهی عمومی از ناهم‌خوانی قوانین تبعیض‌آمیز و رفتار ناشایست با دگرباشان جنسی با مفاد قراردادهای بین‌المللی و منطقه‌ای قوانین مدنی و نیز قوانین و مقررات بسیاری از دولت‌های جهان، رو به افزایش است. این برای نخستین بار است که به تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته می‌شود. در برابر ۶۶ کشوری که این بیانیه را امضا نموده‌اند و با تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد مخالفت کرده و اعدام و شکنجه و آزار و محرومیت دگرباشان جنسی از حقوق اجتماعی را محکوم نموده‌اند، ۵۷ کشور بیانیه‌ای را امضا کردند که در عین تاکید بر "اصول عدم تبعیض و برابری" بیان می‌دارد قوانین بین‌المللی حقوق بشر شامل "تاکید بر حقوق افراد بخصوص نمی‌شود." این کشورها که با تشویق سازمان کنفرانس اسلامی این بیانیه را امضا کرده بودند در بخشی از بیانیه اظهار داشته‌اند که: مایه‌ی تاسف است که چنین تلاشی برای جلب توجه ویژه به افرادی بخصوص، به خاطر سلیقه و رفتار جنسی آنان صورت می‌گیرد.

بیانیه‌ی ۶۶ کشور اروپایی در رد تبعیض و آزار دگرباشان جنسی توسط ۱۲۸ سازمان حقوق بشری و متخصصان قوانین برابری حقوق تهیه و تایید شده است. این اعلامیه سند بی‌نظیری است که حق برابری را به‌عنوان اساس و بنیان حقوق بشر تعریف می‌کند.