شهروند- ماریا چکولاوسکیا دختر ده ساله ای است که تاکنون به دلیل فلج مغزی نمی توانسته حرف بزند،  اما از حالا به بعد حرف خواهد زد!

او که ماهیچه هایش به دلیل عدم دریافت سیگنال های مغزی قادر به حرکت نبودند و در نتیجه تنها می توانست گونه ای زمزمه کند، به گفته ی مادرش، الینا چکولاوسکیا بعد از این با گردن بند الکترونیکی که به گردن می بندد و به کامپیوتر لپ تاپش متصل است قادر خواهد بود زمزمه های مبهمش را به سخنان قابل فهم برای دیگران تبدیل کند.

maria

ماریا  در یکی از مراکز بازیابی تورنتو گفته است، حال دیگر با دوستانم و با معلم هایم  حرف می زنم و به آنها ایمیل هم می فرستم. فیلم مورد علاقه ام  هم روباه و سگ شکاری از شرکت دیزنی است.

ماریا افزوده است، از اینکه همه حرفهایم را می فهمند خیلی خوشحالم و احساس می کنم انگار بیشتر اطرافیانم را دوست دارم. مادرم هم از این که می توانم با او حرف بزنم خیلی خوشحال است.

دستگاه مورد استفاده ماریا به کودکانی که قادر به زمزمه هستند، اما به دلیل ناتوانی در کنترل ماهیچه هایشان دستورهای مغزی را نمی توانند اجرا کنند، این بخت را می دهد که زمزمه هایشان را به کلمه و کلمه هایشان را به جمله قابل فهم برای دیگران تبدیل کرده و به راحتی حرف بزنند.