شهروند  – پاییز گذشته، جاستین ترودو ، به عنوان رهبر حزب لیبرال، قصد داشت که به جای شرکت در هر گونه فعالیت روز کارگر، برای حضور در یک کمپین  به سواحل شرقی سفر کند، در حالی که تنها شش هفته به پایان مبارزات انتخاباتی باقی مانده بود. به عقیده او این زمان کوتاه برای راضی کردن کارگران عضو اتحادیه به این که به جای نیودمکرات ها از حزب لیبرال حمایت کنند کافی بود. حزب لیبرال به کارگران عضو اتحادیه ها احترام می گذاشت و تعهد می داد که بعد از تجربه بسیار بد در زمان حزب محافظه کار، رابطه ی جدیدی را با آن ها شروع کند. نگاهی به رنگ قرمز که نشانه ی حزب لیبرال است نشان می دهد که بسیاری از کارگران عضو اتحادیه ها در رای گیری به حزب لیبرال رای دادند و رابطه ای باز و سرشار از همکاری بین این احزاب شکل گرفت. اما فشارهایی نیز وجود دارد که در جدال  پست کانادا خودش را نمایان می کند. حقیقتی که لیبرال ها اکنون به آن رسیده اند همان چیزی است که دولت پیشین متوجه آن شده بود. این امر مسلم است که حمایت از اتحادیه ها در طول انتخابات می تواند به انتخاب شدن یک حزب کمک کند، اما در موضع قدرت، دولت مسئول اقتصاد به صورت کلی است و ممکن است برای انجام این کار پا بر روی اتحادیه ها گذاشته و اقلیت را برای رسیدن به نتیجه بهتر قربانی کند.

نخست وزیر کانادا (راست) در کنار یوسف رئیس اتحادیه کار

نخست وزیر کانادا (راست) در کنارحسن یوسف رئیس کنگره کار

حسن یوسف، رئیس کنگره کار کانادا، می گوید که با وجود این که می داند همه چیز همیشه به خوبی پیش نمی رود  ولی انتظار دارد که دولت به نحوی پشتیبانی اش را از اتحادیه ها و نیروی کار نشان دهد. از دیدگاه نیروی کار، لیبرال ها شروع خوبی داشتند. بعد از جان دیفن بیکر، ترودو اولین نخست وزیری است که مدیر اجرایی کنگره کار کانادا را خطاب قرار می دهد.

لیبرال ها با آوردن  قانون  C-4 ممکن است برخی از قوانینی را که دولت محافظه کار تصویب کرده بود لغو کنند. قوانینی که بر اساس آن اتحادیه ها موظف بودند صورت مخارج خود را ارسال کنند و همچنین موانع بیشتری را در مقابل نیروی کار برای پیوستن به اتحادیه ها پیش رو می گذاشت، اماC-4  از مجلس عوام خارج نشد و سئوال هایی در این مورد وجود دارد که آیا خواهد توانست از مجلس سنا عبور کند.

به نقل از حسن یوسف عملی کردن C-4 چالش اصلی دولت لیبرال در پاییز امسال خواهد بود. برخی از مقامات با اشاره به قوانین دست و پاگیری که بر سر راه اعضای این اتحادیه ها در اعتصاب و دسترسی به خواسته هایشان وجود دارد می گویند که این دولت نتوانسته است وعده هایش را برآورده کند و در سخنانش همچنان خط مشی دولت قبلی را دنبال می کند. رهبران نیروی کار معتقدند که اگر دولت می خواست می توانست کاری کند که پست کانادا و اتحادیه کارگران پست به تفاهم رسیده و این تعطیلی قبل از شروع متوقف شود و در واقع ختم این غائله تنها به دست دولت کاناداست.