شهروند- جاستین ترودو در حالی که از گسترش مصرف غیرقانونی ماری جوانا بسیار عصبانی است از پلیس می خواهد که به طور قانونی با مصرف غیرقانونی ماری جوانا برخورد کرده و مجرمان را جریمه کند. او می گوید که هنوز قانون تغییری پیدا نکرده است و هنوز مصرف ماری جوانا قانونی نشده است و مردم در حال شکستن قانون هستند.

جاستین ترودو می گوید که دولت می خواهد برای حمایت از فرزندان و برای جلوگیری از مجرمان در قاچاق مواد، مصرف ماری جوانا را قانونی کند، اما گسترش مصرف ماری جوانا بسیار اسفبار و خسته کننده است و مردم هم از آن به ستوه آمده اند.  درواقع دولت تصمیم دارد که با قانونی کردن مصرف ماری جوانا مانع این شود که فرزندان در خانواده ها به راحتی به این ماده دسترسی داشته باشند و همچنین از قاچاق آن جلوگیری کند.

marijuana

مسئولان معتقدند که تغییرات قوانین اگر صحیح انجام شود این دو هدف را برآورده خواهد کرد و باید اطمینان حاصل کرد که دقیقا اجازه ی استفاده از ماری جوانا این دو هدف خاص را تامین کند نه چیز دیگر، اما تا زمانی که قوانین به درستی تغییر کند همه چیز مانند گذشته است و موانع گذشته بر سر راه مصرف غیر قانونی ماری جوانا وجود دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

هم اکنون مصرف ماری جوانا تنها برای بیماران و از طریق نسخه ی پزشک قانونی است و این افراد می توانند از مراکز قانونی مربوطه این ماده را دریافت کنند.