به گزارش کندین پرس، عملکرد نخست وزیر و پارلمان پیشین برای کشور ناکارآمد بوده است. از هفتم سپتامبر و تصمیم بر تغییر زمان انتخابات پارلمانی مدت زمان زیادی نگذشته است.  


شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

به گزارش کندین پرس، عملکرد نخست وزیر و پارلمان پیشین برای کشور ناکارآمد بوده است. از هفتم سپتامبر و تصمیم بر تغییر زمان انتخابات پارلمانی مدت زمان زیادی نگذشته است. در آن زمان هارپر اظهار کرد:«رای دهندگان باید بین بی اطمینانی و رهبری، بین عقل سلیم و آزمایش مخاطرات، بین تلاش و بی پروایی مرزی قائل شده و یکی را انتخاب کنند تا به پیروزی دست یابند». هارپر از بیان این قبیل اظهارات چه موضوعی را مورد انتقاد قرار می داد و چه کسی قرار بود منجی کانادا باشد؟ هواداران حزب محافظه کار، اوضاع نابسامان اقتصادی و یا اپوزیسیونها؟ پلستر نیک نانوز، محقق در اینباره می گوید:«متاسفانه ما به دلیل ناکارآمدی پارلمان به پای صندوق های رای رفتیم و در انتخاباتی شرکت کردیم که نتیجه آن همان نتیجه قبلی بود. آیا این یک شوخی است؟»


 

کارشناسان سیاسی معتقدند: هارپر هرگز رودررو با شخص یا اپوزیسیونی سخن نمی گوید. بلکه از پشت، به شخص یا حزب ضربه می زند. نیو دموکراتها افکار غیر واقع گرایانه ای نسبت به مسائل، بویژه در مقوله مالیات دارند. حزب بلاک کبکوآ به قلمرو و مردم خود به چشم خانواده می نگرد و هر کس خارج از این محدوده را دشمن تلقی می کند. و لیبرالها نیز که کاملا از کار افتاده و ناتوان به نظر می رسند، با انتخاب مایکل ایگناتیف به دنبال راه چاره ای هستند.


 

رحیم جعفر، عضو محافظه کار پارلمان و نماینده ادمونتون در باب انتخاباتی دیگر میگوید: « برای ادامه کار دولت فعلی کافیست از آن حمایت کنیم و عقاید جدیدی به آن تزریق کنیم». از سویی منتقدان دولت هارپر معتقدند او برای از دست ندادن قدرت با اخذ توافق از میکل ژان، فرماندار کل، انتخابات زودهنگام به راه انداخت و مجلس را به حالت تعلیق درآورد. این انتخابات دقیقا یک سال زودتر از موعد صورت گرفت و تاریخ آن از ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹ به ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ تغییر پیدا کرد. در پی این حوادث اتفاقات بدی پیش آمد. پنج هفته رقابت ناسالم انتخاباتی با مقوله بحرانهای اقتصادی شروع شد و با تعداد طرفداران هر حزب و به اقتضاح کشاندن کاندیداهای احزاب به طرز کودکانه ای پایان یافت و نتیجه آن نیز مجددا تشکیل همان دولت اقلیت ناکارآمد پیشین بود.


 

هم اکنون پس از پشت سر گذاشتن تمام  این حوادث هارپر میگوید:«اینک زمان آن رسیده تا اختلاف سیاسی  را کنار گذاریم و دست در دست هم برای منافع کانادا فعالیت کنیم». لیکن گمان می رود با شروع کار پارلمان در پایان ژانویه مقوله انتخابات مجدد از سر گرفته شود. پالستر در اینباره معتقد است:«ما در این باب نباید خشم را با عمل همراه کنیم». سال ۲۰۰۸ را می توان سال مرگ سیاسی دولت فدرال خواند.