عمق فاجعه عملیات تروریستی هفته گذشته در نیس فرانسه به حدی بود که مردم جهان را به تفکر فرو برد و همگان برای بازماندگان و مصدومین همدردی کردند در این میان نقش حمایتی شرکت های بیمه بسیار تحسین برانگیز بود. اجازه فرمایید طرف های درگیر در این حادثه را طبقه بندی کرده و عوامل جبران کننده خسارت را شناسایی نماییم.

۱-بیمه مسافرتی: از سال ۲۰۰۲ به بعد کلیه عملیات تروریستی در بیمه های مسافرتی اتوماتیک پیش بینی شده و تحت پوشش بیمه تا سقف تعیین شده می باشد. توجه داشته باشید که بجز هزینه های پزشکی موارد دیگری از جمله استفاده از هلی کوپتر برای کمک رسانی و جت آمبولانس هم در پوشش های بیمه پیش بینی شده فقط بایستی آن موارد را با حق بیمه اضافی به بیمه نامه اضافه کرد. از دیگر موارد در صورت فوت بیمه شده برگشت جنازه به موطن اولیه است که با اندک حق بیمه اضافه آن مورد هم قابل خریداری است.

۲ ـ بیمه فوت، ازکارافتادگی و نقص عضو: هر شخصی که دارای بیمه نامه مربوطه باشد تحت پوشش قرار می گیرد. دامنه گستردگی این بیمه نامه به منطقه خاصی خلاصه نمی شود و جهانی است. در بعضی از بیمه نامه ها شرایط خاصی منوط شده بود از آن جمله اطمینان از امن بودن منطقه مسافرت قبل از عزیمت بود که با اعتراض کارشناسان بیمه ای مواجه شد و این مورد هم به نفع خریدار بیمه (بیمه گذار) حذف شد.

۳- بیمه خسارت به اموال و دارایی های از بین رفته: کلیه شرکت های بیمه در فرانسه تا سقف مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو را از منابع داخلی خود و در صورت تشدید این مبلغ، خود دولت فرانسه تا ۴/۲ بیلیون یورو را پرداخت می کند.

۴- بیمه از دست دادن منافع بیزینسی: یکی از مواردی که خسارتش مشهود نیست ولی در این گونه موارد قطعا تحقق می یابد خسارت های عدم النفع یا سودهایی که به دست نیامده است. وقتی کشوری یا منطقه ای امنیت خود را از دست می دهد به یکباره توریست ها مسیرشان عوض شده و بیزینس هایی که قرار بود بازگشایی شود متوقف و موکول به زمانی می شوند که امنیت دوباره حاکم شده باشد.

nice-tribute

این موارد تا سقف مبالغ تعیین شده در بیمه نامه قابل پرداخت است و شرکت های بیمه از نظر حسابداری برایش دو راه حل در نظر گرفتند: اول تعیین مبلغ خسارت تا زمانی که بیزینس مربوطه به درآمد اولیه (قبل از حادثه) برگردد و دومین راه حل آن است که بیزینس یاد شده به سود قبلی دست یابد. در دو حالت محاسبات بر اساس دفاتر قانونی بیزینس خسارت دیده می باشد.

خانم ادل رایان مسئول بیمه تروریسم شرکت اروپایی جی ال تی در مصاحبه خبری که با مسئولان داشت عنوان کرد که جبران غرامت های حاصله (۸۴ تن کشته و ۱۵۰ نفر زخمی) کار دشواری است ولی مسئولان بیمه ای و کشوری تصمیم راسخ گرفتند تا با تمام توان از کلیه توانایی های فردی و فنی خود بهره ببرند تا این مهم هرچه سریعتر تحقق یابد.