شهروند ـ با وجود مناقشه های زیادی که در باب خطوط LRT تورنتو با شرکت حمل و نقل واقع در مونترال وجود دارد، مترولینکس  قراردادی را با بمباردیه منعقد می کند. بخش راه آهن بمباردیه روز دوشنبه اعلام کرد که مترولینکس، آژانس حمل و نقل استانی، پیشنهاد تولید ۱۲۵ ماشین ریلی برای حمل و نقل Go  داده است. ارزش این سفارش ۴۲۸ میلیون دلار است و به قرارداد ۲۷۹ میلیون دلاری سال ۲۰۱۴  اضافه می شود.

GO

به گزارش استار، ماه گذشته مترولینکس اعلام کرده بود که بمباردیه هنوز وسایل نقلیه ای که قرار بود تا سال ۲۰۱۴ برای خطوط LRT اگلینتون و فینچ آماده کند، ارائه نکرده است. در همان زمان بمباردیه اعلام کرد که در تلاش است این وسایل نقلیه را تا زمان راه اندازی به مترولینکس ارائه دهد و به قراردادش متعهد است.

سخنگوی مترولینکس اعلام کرد که نزدیک به چهل سال است که با این کمپانی کار می کنند و همیشه از قطارهای ساخته شده و وسایل نقلیه راضی بوده است و این بار نیز با وجود تمام مناقشات مشکلی در زمینه سفارشات جدید وجود نخواهد داشت.