شهروند- اگر از مسافران همیشگی قطارهای Go  هستید بهتر است برای جلوگیری از خطرات دود اگزوز در قسمت های عقبی قطار بنشینید. تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان در دانشگاه تورنتو انجام شده است بیان می کند که افرادی که با قطارهای Go رفت و آمد می کنند به طور خطرناکی در معرض دود اگزوز سرطان زا هستند و بهتر است هرچه سریع تر گام هایی برای ارزیابی و کاهش این دودهای مضر برداشته شود.

همچنین گفته می شود که بیماران قلبی و تنفسی  بهتر است در قسمت های عقبی قطارها بنشینند، زیرا در آن مناطق مقدار این دودهای سمی کمتر است.

مقدار این دودهای سمی در قسمت های جلویی قطار،که دقیقا پشت موتور قرار دارند، ۹ برابر بیشتر از قسمت های عقبی است. این مشکل فقط مختص قطارهای Go  نیست و تمام وسایل نقلیه ی دیزلی در آمریکای شمالی این مشکل را دارند. قرار بر این است که بسیاری از وسایل نقلیه Go برقی شود که البته این پروژه تا سال ۲۰۲۴ انجام نخواهد شد و تا آن زمان این مشکلات وجود دارد و باید راه های دیگری برای مقابله با آن پیدا شود.

قرار است  تا پایان سال ۲۰۱۸  این قطارها به فیلترهای تمیزکننده هوای بسیار قوی مجهز شوند و از این طریق کمی  آلودگی ناشی از موتورهای دیزلی را کاهش بدهند.