شهروند ـ جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا، اعلام کرد که دولت لیبرال روندی را که طی آن قضات دادگاه عالی کانادا انتخاب می شوند تغییر خواهد داد. به گفته ی ترودو، به عنوان بخشی از فرآیند جدید، نخست وزیر سابق کیم کمپل ریاست “هیئت مشورتی مستقل و غیر حزبی” را به عهده خواهد گرفت که نامزدهای مناسب را به دادگاه عالی معرفی کند.

The-Supreme-Court-of-Canada

ترودو طی نامه ای روز سه شنبه اعلام کرد که فرآیند انتصاب جدید “باز، شفاف و مطابق با استاندارد برای پاسخگویی” خواهد بود. او گفت که روند درخواست دادن باز خواهد بود به طوری که هر وکیل کانادایی و یا قاضی که معیارهای مناسب را داشته و دو زبانه باشد می تواند برای دادگاه عالی درخواست دهد. زمانی که یک متقاضی انتخاب شد نمایندگان پارلمان خواهند توانست قبل از اینکه او به دادگاه عالی برود به طور مستقیم با او ارتباط برقرار کنند. هیئتی که کمپل ریاست آن را بر عهده می گیرد هفت عضو خواهد داشت. چهار نفر از این افراد از طرف شورای قضایی کانادا(Canadian Judicial Council)، کانون وکلای کانادا(Federation of law societies)، کانون وکلای دادگستری کانادا Canadian Bar Association)) و شورای روسای قانون کانادا (Council of Canadian law deans) انتخاب خواهند شد. سه نفر باقی مانده  شخصیت های برجسته کانادایی خواهند بود که حداقل دو نفر از آنها خارج از جامعه ی حقوقی انتخاب می شوند.