شهروند – پلیس همیلتون معتقد است که مرگ پسر بچه ۱۱ ساله توانخواه اهل همیلتون که باعث شده بود آخر هفته ی گذشته، شهر به علامت هشدار در بیاید،  یک تصادف بوده است. جسد فینیگان دان، که از یک اختلال عصبی عضلانی رنج می برد و به لحاظ تحرکی دچار محدودیت بود، بعد از ظهر روز یکشنبه در آبگیری نه چندان دور از خانه اش در غرب  محله ی همیلتون دانداس پیدا شد.

بر اساس نتایج کالبد شکافی روز دوشنبه، علت مرگ غرق شدن در آب تشخیص داده شد. او روز شنبه صبح برای آخرین بار در محله شان دیده شد. البته تحقیقات برای روشن شدن این موضوع که آیا این کودک با وجود ناتوانی جسمی خودش به آبگیر رفته یا ربوده شده است، همچنان ادامه دارد.

finnigan-danne-culvert

اهالی محل برای همدردی با خانواده ی این کودک سه شنبه شب در تقاطع خیابان های”آن” و “سولیوانز لین” حاضر شدند و شمع روشن کردند.