شهروند – کریستین گالکا ۲۴ ساعت پس از انجام پدیکور در غرب تورنتو راهی اورژانس شد. او نمی توانست بر روی پای چپ خود بایستد و ظرف ۳۶ ساعت پای او از عفونت ورم کرد. در نهایت پرسنل اورژانس مجبور به خارج کردن عفونت شدند که باعث شد سوراخی در پای چپش باقی بماند. او می گوید که از طریق سالن خدمات ناخن عفونت گرفته است. این تجربه ی گالکا یادآور خطر بهداشتی بالقوه ای است که سالن های خدمات ناخن را تهدید می کند.

nail-salon

قارچ، کثیفی و انواع آلودگی ها به راحتی، حتی زیر نگاه تیزبینانه ی بازرسان سازمان بهداشت عمومی کانادا، می تواند از طریق ظرف های آب گرم به افراد منتقل شود. ممکن است بر اثر بی دقتی آرایشگر خراشی در پای افراد ایجاد شود و از طریق این خراش و پابرهنه راه رفتن انواع امراض به راحتی منتقل گردد. باید در انتخاب سالن خدمات ناخن بسیار دقت کرد. سازمان بهداشت عمومی کانادا فعالیت این سالن های خدمات ناخن را زیر نظر دارد. برای اینکه از مرغوبیت یک سالن خدمات ناخن مطلع شوید می توانید به آدرس وب سایت بهداشت عمومی تورنتو به آدرس

www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=d23bba44d83cc410VgnVCM10000071d60f89RCRD

سر بزنید و با وارد کردن نام سالن از مرغوبیت و گزارش های مرتبط با آن آگاه شوید. برخی افراد ترجیح می دهند برای امنیت بیشتر تجهیزات مورد نیاز ناخن را خریداری کرده و پس از ضدعفونی کردن آنها با آب جوش در خانه، خودشان به ناخن هایشان رسیدگی کنند.